Članstvo

V društvo se v skladu s določbami Statuta lahko včlani vsak, ki se na kakršen koli način ukvarja s kulturno dediščino in lahko s svojim delovanjem, znanjem in izkušnjami prispeva k uresničevanju namena društva. Kandidati za članstvo izpolnijo pristopno izjavo in jo pošljejo na info@situm.si

PRISTOPNA IZJAVA