Promocija

Promocijo varstva dediščine društvo izvaja na različne načine, ki so najtesneje povezani z izobraževanjem, pa tudi s sodobnimi tokovi posredovanja informacij, kot so družabna omrežja.  Odprte so najrazličnejše možnosti promocije, od objav na spletnih mestih društva, do izvajanja dejavnosti v domačem okolju in v širši skupnosti (predavanja, delavnice). Še zlasti pa društvo pozdravlja inovativne zamisli svojih članov in simpatizerjev dejavnosti, pa naj gre za pripravo reportaže o manj znani dediščini, pogovor med odmorom v šoli ali pa za komentar pod novico v medijih. Pod promocijo pa si društvo predstavlja tudi obratno pot, ki pomeni ozaveščanje javnosti o dogajanju na področju varstva dediščine doma in po svetu.
V ta namen spremlja dejavnosti Evropske komisije, Unesca, združenj ICOMOS in Europa Nostra, kot tudi domačih deležnikov, pri čemer bo o najbolj aktualnem dogajanju tudi poročalo preko svojih diseminacijskih kanalov.