Digitalizacija kulturnih vsebin

V Evropi in svetu že vrsto let potekajo dejavnosti prenosa kulturnih vsebin v digitalno obliko, kar je epidemija Covid-19 še dodatno pospešila. Vzpostavlja se vrsta spletnih baz in portalov, ki omogočajo hitrejši in lažji dostop do informacij. Evropska digitalna knjižnica Europeanna je čudovita zbirka dediščine evropskega prostora, ki se nenehno nadgrajuje in dopolnjuje, prav nedavno pa je muzej Louvre, na primer, postavil javnosti na digitalni ogled celotno svojo zbirko. Tudi pri nas se že vrsto let zelo uspešno uveljavljajo spletni portali, ki omogočajo iskanje in dostop do pomembnih virov, kot so knjige in muzejsko in arhivsko gradivo. Tudi društvo se poslužuje vseh teh možnosti, vendar hkrati želi razmišljati tudi o dostopu do dediščine v realnem okolju in spodbujati razprave o tem, ali digitalno lahko nadomesti obisk muzeja, predstave, koncerta, zgodovinske znamenitosti, spomenika, festivala in različnih prireditev, kot je kurentovanje na Ptuju, na primer.

 

Evropska digitalna knjižnica Europeanna