Politika zasebnosti

Društvo Situm se zavezuje, da bo prejete osebne podatke varovala v skladu z določili Splošne Uredbe GDPR in vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Vsi posredovani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in za namen, zaradi katerega so bili posredovani.

Osebne podatke posameznika obdelujemo in jih hrani za dosego namena, zaradi katerega jih je posameznik posredoval, in sicer:
– oddaja in objava vprašanja v forumu
–  izpolnitev in oddaja kontaktnega obrazca

Društvo Situm za zgoraj navedene namene hrani naslednje osebne podatke: ime, priimek, email ali telefonsko številko.

Društvo Situm se obvezuje, da podatkov ne bo posredovala tretjim osebam, prav tako ne izven EU, EGP in mednarodni organizacijam tega prostora, razen kadar je to v skladu z veljavno zakonodajo. V času upravljanja z osebnimi podatki ima posameznik pravico vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravkov, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavno zakonodajo.

Društvo Situm bo pridobljene podatke varovala ter preprečevala njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje. Društvo Situm se zavezuje, da bo zbrane podatke hranila le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.

Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov oz. na podlagi pisnega preklica uporabnika (na e-naslov info@situm.si) se podatki izbrišejo oziroma se uničijo nosilci podatkov.

Uporabniki imajo kadarkoli pravico zahtevati spremembo oziroma izbris svojih osebnih podatkov preko e-naslov info@situm.si. Podatki bodo izbrisani v najkrajšem možnem času.