Sodelovanje z gospodarstvom

Društvo kot ena izmed svojih najbolj inovativnih in propulzivnih dejavnosti vidi sodelovanje z gospodarstvom. Čeprav je to morda v povezavi z dediščino nekoliko manj v zavesti, lahko namreč gospodarstvo na eni strani pomembno prispeva k varstvu dediščine, na drugi strani pa ima od tega oprijemljive koristi. Ne le zgolj to, da kulturni turizem prinaša nova delovna mesta, z mreženjem gostinske dejavnosti, športne ponudbe, lokalnih prevoznikov, ponudnikov prenočišč, spominkov, oblikovalskih, založniških storitev in drugih se ustvarjajo nove poslovne priložnosti. Podjetja so ključna pri izvedbi prenov objektov kulturne dediščine (obrtniki, ki še vedno obvladajo tradicionalno obdelavo materialov, na primer), IKT sektor pa pomembno sodeluje pri digitalizaciji kulturnih vsebin, vključno s promocijo kulturno-turističnih destinacij, poti in ponudbo umetnostnih vsebin (virtualne razstave, e-publikacije, spletni itinerariji). Društvo želi omogočati razmisleke o potencialih tovrstnega sodelovanja, kot tudi o pasteh, ki jih morda to povezovanje prinaša ter ponuditi platformo za morebitne pilotne aktivnosti v tej smeri.
 

Graz-Avsrija_foto-projekt-HISTCAPE