Varstvo kulturne dediščine

Eno od  osnovnih poslanstev društva je prispevati k varstvu kulturne dediščine slovenskega prostora. Pri tem izhaja iz opredelitev Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, 16/08), želi pa si predvsem razpirati prostor za razmisleke o tem, kako lahko vsak posameznik prispeva k našemu skupnemu kulturnemu bogastvu, ki ga predstavlja dediščina. Naj gre za gradove, cerkve, spomenike ali gledališče, glasbo, tradicije in običaje, vse skupaj tvori našo identiteto in občutek pripadnosti, hkrati pa ponuja vrsto priložnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa in, ne nazadnje, poslovne priložnosti zlasti na področju kulturnega turizma. Društvo v ta namen objavlja krajše reportaže, novice in zapise o dediščini, s katero se vsakodnevno srečujemo ali ki jo obiščemo z namenom širitve obzorij. Pripravlja pogovore o vlogi dediščine v naših življenjih, kaj nam pomeni in zakaj sploh jo moramo ohranjati. Pri tem se ne omejujemo zgolj na spomenike, ampak dediščino vidimo v njenem najširšem razponu, kamor sodita tudi na primer tradicija igranja taroka ali prvomajski kres. 

Društvo želi promovirati tudi zanimive primere prenov, revitalizacije in ravnanja z dediščino,  tako doma kot v tujini in na ta način še dodatno opravljati svoje poslanstvo

 

Lanthierijeva-grascina-Vipava-prenova-leta-2012