Varstvo naravne dediščine

Ne le zgolj kulturna, tudi naravna dediščina je zaradi različnih vzrokov vedno bolj ogrožena. David Attenborough, znameniti borec za okolje in naravo, nas opozarja, da bodo imele podnebne spremembe in izginjanje biotske raznolikosti daljnosežne in zaskrbljujoče posledice za naš planet. Voda postaja vedno bolj dragocen vir in čeprav je Slovenija z njo bogata, je v velikem delu sveta že primanjkuje. Društvo tako tudi ohranjanje in varstvo narave vidi kot zelo pomembno poslanstvo in želi tudi na tem področju prispevati k večji ozaveščenosti.  

Pri svojem delovanju izhaja društvo tudi iz tesne povezanosti med kulturno in naravno dediščino, kar pomeni, da vidi ti dve področji kot prepleteni, kar se na primer izraža v kulturni krajini, krajinskih  parkih ter v parkih in vrtovih, ki so sestavni del grajskih in drugih stavb. V dejavnosti društva tako z enako zavzetostjo vključujemo tudi vprašanja varstva naravne dediščine in okolja.

 

Arcevia-Marche-Palazzo

 

Kukavice so edini rod orhidej, ki naravno uspevajo v Sloveniji. Razširjene so po vsej Sloveniji, so zaščitene in uvrščene na Rdeči seznam ogroženih rastlin. Na sliki imamo primer navadne kukavice, ki je še posebej razširjena na Dolenjskem.