Daily Archives: 5. oktobra, 2021

1 post

Tudi to je kulturna dediščina

Pod pojmom »kulturna dediščina« ponavadi pomislimo na stoletja stara mesta, gradove, arheološke najdbe, razstavljene v muzejih, kot tudi na razne kulturne tradicije in šege (npr. pustovanje). Upamo pa si trditi, , da ne pomislimo na novejše, modernejše dobrine, ki pa so na sedanjih generacijah že pustile kulturni pečat.